Geen plan? Dan ook geen geld

BISDOM BLOKKEERT 3,8 MILJOEN EURO VERZEKERINGSGELD VOOR UITGEBRANDE KERK

De Sint-Pieterskerk in Galmaarden brandde uit in 2008. Het bisdom wil er geen religieuze functie meer aan geven, maar eist wel een afgelijnde herbestemming.
Marc Colpaert De Sint-Pieterskerk in Galmaarden brandde uit in 2008. Het bisdom wil er geen religieuze functie meer aan geven, maar eist wel een afgelijnde herbestemming.
Als de gemeente 3,8 miljoen euro verzekeringsgeld wil voor de uitgebrande Sint-Pieterskerk, dan moet er eerst een duidelijke herbestemming gevonden worden. Dat heeft het bisdom laten weten. En zo blijft het hele dossier ook na negen jaar nog altijd aanslepen.

In mei 2008 kwam een vuurpijl terecht in de kurkdroge dakgoot van de Sint-Pieterskerk. De brand die daarop volgde, legde zowat het hele gebedshuis in de as. Intussen is het nog altijd maar de vraag wat er nu met de ruïne moet gebeuren, want er ligt 3,8 miljoen euro aan verzekeringsgeld klaar.


Maar dat geld komt niet zomaar over de brug, blijkt nu uit een brief die pastoor Andy Penne van het bisdom kreeg. Daar wil men immers eerst een afgelijnd plan zien dat de kerk een nieuw leven kan bieden. "Toevallig vernam ik ook dat de overdracht van dat geld (dat op een geblokkeerde rekening staat, red.) op de agenda van de gemeenteraad stond", vertelt Penne. "Ik heb de burgemeester daar op aangesproken en hem duidelijk het standpunt van het bisdom meegedeeld. En dat standpunt houdt in dat het geld niet overgemaakt mag worden."


De gemeente moet eerst met een herbestemming op de proppen komen, en die moet dan ook eerst nog door de bisschop goedgekeurd worden. Eens het zover is, zal de kerk ontwijd worden. Dan vervalt meteen ook de verplichting voor de kerkraad om de kerk te onderhouden en te bewaren. Daarna zal een ander gebedshuis - wellicht de Sint-Pauluskapel - aangeduid moeten worden als gebouw voor erediensten.


De kerkraad mag de overdracht van de gelden dus niet goedkeuren. Gebeurt dat wel, dan zijn de leden - volgens het aartsbisdom - persoonlijk verantwoordelijk, en kan het bedrag op hen verhaald worden. "Ik heb de leden van de kerkraad dan ook moeten meedelen dat dit hen uitdrukkelijk verboden wordt", besluit Penne.

Marc Colpaert

Wachten kan niet meer

Een aardige streep door de rekening van de gemeente, want die had op de jongste gemeenteraad inderdaad de overdracht van het geld op de dagorde geplaatst. "Wij moeten verder in dit dossier, langer wachten kan niet meer", reageerde burgemeester Pierre Deneyer (CD&V).


Oppositiepartij N-VA maakte van de 'gelegenheid' gebruik om aan te klagen dat er in het hele kerkdossier met geld gegooid zou zijn. "Er werd 633.000 euro betaald voor opruim- en herstellingswerken", aldus Jean-Paul Souffriau. "Daar komt nog eens 443.000 euro bij voor de restauratie van de kerk - inclusief 156.589 euro verbrekingsvergoeding voor een architect. Nochtans wist de gemeente al sinds 2012 dat het bisdom afstapte van het plan om de kerk opnieuw als gebedshuis te gebruiken."