Geen kinderopvang meer in korte vakanties

Door een tekort aan monitoren en een mindere bezetting wordt de gemeentelijke kinderopvang in de krokusvakantie geschrapt. Ook in de herfstvakantie wordt er niet langer opvang aangeboden. "De gemeente Galmaarden heeft het al enige tijd niet gemakkelijk om voldoende monitoren te vinden voor de speelpleinwerking", zegt schepen Claudine Carels (CD&V). "Problemen zijn er vooral in de korte vakanties, zoals de herfst- en krokusvakantie. In de voorbije herfstvakantie was er ook slechts één kind ingeschreven en daar kunnen we echt geen werking voor opstarten." (MCT)