Eerste raming kunstgrasveld veel te hoog

N-VA Galmaarden vindt de eerste raming voor de aanleg van een kunstgrasveld in de gemeente veel te hoog en heeft dan ook vragen bij het hele dossier.

Tijdens de jongste gemeenteraad moesten de gemeenteraadsleden het eerste schattingsverslag voor de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld goedkeuren, een project van de gemeente Galmaarden in samenwerking met de intercommunale Haviland. De eerste raming geeft een bedrag weer van 50.800 euro, wat nogal veel was voor de oppositiepartij N-VA. "Wij zijn zeker voor een kunstgrasveld, laat dit zeer duidelijk zijn, maar een raming van meer dan 50.000 euro goedkeuren - en wie weet hoeveel er dan nog bijkomt -, vinden wij gevaarlijk. Zeker als men de financiële situatie van de gemeente bekijkt", aldus gemeenteraardslid Rudy Thiebaut (N-VA). Bevoegde schepen Ludo Persoons (CD&V) verdedigde zijn zaak door te stellen dat deze manier van werken het beste resultaat naar voren moest brengen. Het punt werd door de CD&V-meerderheid goedgekeurd, N-VA onthield zich. (MCT)