Foutparkeerders op voetpad aan Leenstraat

De Heilige Familieschool op de wijk Bosmolens ligt op de weg van Izegem naar Sint-Eloois-Winkel, waar een rotonde ervoor zorgt dat het verkeer er vlot kan passeren. Toch blijken er enkele pijnpunten. Wie de Meensesteenweg vanuit Izegem volgt, voelt het afremmend effect van de rotonde niet en kan zonder te moeten vertragen de straat door rijden. Veel wagens houden er zich dan ook niet aan de snelheidsbeperkingen. Ook de parkeerdruk is er groot, waarbij veel ouders hun wagen klakkeloos op het trottoir op de splitsing van Leenstraat en Meensesteenweg zetten. Vlaams Belang pleit voor een heraanleg van de rotonde, met eventueel een ovonde of lichten. Ook ijvert de partij voor de aankoop van een stuk landbouwgrond in de Leenstraat om extra parking te creëren. CD&V wil voor scholieren dan weer een trage verbinding achter de school richting Wolvenhofstraat. De stad ziet meer heil in gemachtigde opzichters. "Er zijn heel wat parkeerplaatsen aan de kerk", reageert schepen Kurt Himpe. "Op schooldagen helpen drie gemachtigde opzichters de kinderen oversteken. Ouders kunnen daar dus makkelijk hun kinderen afzetten en ophalen zonder voor de school zelf te moeten parkeren." (VDI)

Het verkeer aan de rotonde bij de Heilige Familieschool kan doorrijden zonder echt te moeten remmen. Zoals rechts in beeld parkeren ook veel chauffeurs waar het niet mag.
VDI Het verkeer aan de rotonde bij de Heilige Familieschool kan doorrijden zonder echt te moeten remmen. Zoals rechts in beeld parkeren ook veel chauffeurs waar het niet mag.