Fietsostrade op tracé gewestweg

Op het tracé van de N50C komt geen nieuwe gewestweg. Maar wel een nieuwe fietsostrade en groen. Het gaat over een strook van 60 meter breed en 1,5 kilometer lang. De strook start aan de ring rond Kortrijk (R8), nabij het doortrekkersterrein in Heule, en loopt tot aan de Molenstraat. Het project past in een plan om een nieuwe groene as te creëren tussen de binnenstad van Kortrijk, speeldomein De Warande, het landbouwgebied rond Preetjes Molen en de open ruimte ten noorden van Kortrijk. Het extra buurt- en wijkgroen kan ook aansluiten op de Heulebeekvallei. De stad maakt als eerste stap een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan op. Alle betrokkenen krijgen later nog inspraak in de plannen, in het kader van Kortrijk Spreekt. (LPS)