Fietsers binnenkort koning in Handzamestraat?

GEMEENTE WEIGERDE EERDER AL INVOER ÉÉNRICHTINGSVERKEER EN SCHOOLSTRAAT

Al jaren is de veiligheid van schoolgaande jeugd in de omgeving van zowel De Kreke als het MMI een heikel punt in Kortemark. Zowel de Handzamestraat als de Torhoutstraat zijn drukke verkeersassen, waar al tal van denkpistes en verkeersingrepen de revue passeerden. Nu onderzoekt het gemeentebestuur de mogelijkheid om vanaf de Kreke tot aan het zwembad een fietsstraat in te voeren. Daar hebben fietsers voorrang op auto's.

"Hier worden geregeld spiegels afgereden", zegt directrice Marian Lowie van de Vrije Basisschool in de Handzamestraat. Er zijn geen fietspaden in de smalle straat en auto's en vrachtverkeer rijden er in beide richtingen. Twee bestelwagens kunnen elkaar er nipt kruisen. "'s Morgens krijgen we gelukkig vaak de hulp van de politie, maar wanneer de school uit is, staan we er alleen voor. De fietsertjes laat ik altijd pas helemaal op het einde vertrekken." Een fietsstraat, waar auto's geen fietsers mogen inhalen en niet sneller dan dertig mogen, zou volgens de directrice een goede oplossing zijn.

De kleine Luca (10) en zijn broertje Jona (8) mogen van hun mama niet met de fiets naar school. "Te gevaarlijk", klinkt het bij hun moeder Evelien Casier. "Er zou in feite éénrichtingsverkeer moeten komen met ruimte voor een mooi fietspad", gaat ze verder. "Al ben ik al blij met de nieuwe paaltjes (vorig schooljaar werden zware metalen palen op het voetpad gezet, red.), want nu rijden de auto's tenminste niet meer op het voetpad." Antonia Huyst, de mama van Emilie (6), hekelt vooral het vele zware verkeer ter hoogte van De Kreke, waar de straat breder is dan bij het MMI. "Een dubbel fietspad aan één kant van de weg zou de ideale oplossing zijn", meent ze. "Dan mogen er zelfs nog vrachtwagens blijven passeren."

Schoolstraat?

Gemeenteraadslid Geert Vercruysse (N-VA) ijvert al jaren voor ingrijpende veiligheidsmaatregelen aan de scholen in Kortemark. Hij was het die de kat de bel aan bond door vorig jaar voor te stellen om van de Handzamestraat een schoolstraat te maken. Die piste werd echter in april afgesloten door het schepencollege, dat het absoluut niet ziet zitten om alle gemotoriseerde verkeer dagelijks twee keer voor minstens een half uur tegen te houden. Daarop organiseerde Vercruysse een enquête bij 159 buurtbewoners, waaruit bleek dat 61 procent voorstander was van éénrichtingsverkeer in de straat.

Eénrichtingsverkeer?

Ook die piste werd begin deze week nog onderuit gehaald door het gemeentebestuur. "Dat betekent dat we het verkeer moeten omleiden via de Firmin Deprezstraat en de Wilgenlaan. Zonder serieuze aanpassingswerken aan die straten is dat niet haalbaar", zegt mobiliteitsschepen Stefaan Vercooren (Open Vld). Vercruysse, zelf een fervent fietser, reageert teleurgesteld. "Al ben ik toch blij dat er met de fietsstraat nu een alternatief bekeken wordt. Ik hoop dat er een dag komt dat fietsers niet langer bewust de Handzamestraat zullen mijden en dat ouders hun kinderen met een gerust hart naar school kunnen laten fietsen."

Volgens Koen Cornette, logistiek directeur van het MMI, is enige nuance op z'n plaats. "Eerst en vooral is éénrichtingsverkeer een slecht idee, want dan maak je er hier een autosnelweg van in de straat. Hoe trager het verloopt, hoe veiliger het is. De straat is inderdaad te smal en een bus die een vrachtwagen moet kruisen is een probleem, maar om vier uur staat alles hier toch stil. Dat werkt misschien op de zenuwen van sommige chauffeurs, maar het zorgt wél dat het veilig is. Aan die situatie zal het invoeren van een fietsstraat volgens mij weinig of niets veranderen."

Burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld) is zeker bereid om de haalbaarheid van de fietsstraat verder in kaart te brengen, maar meent dat de situatie op vandaag al relatief veilig is. "Op mobiliteit moeten we voortdurend blijven inzetten en bijsturen waar nodig. We zijn wel degelijk begaan met de verkeersveiligheid bij de scholen: octopuspalen, veiligheidshekken, politiecontroles enzovoort. Wat de fietsstraat betreft, gaan we nu in eerste instantie overleggen met alle betrokken partijen, waarna we beslissen of dit al dan niet haalbaar is."

Een gemachtigd opzichter laat de leerlingen, die wél met de fiets durven komen, oversteken aan het MMI.
Benny Proot Een gemachtigd opzichter laat de leerlingen, die wél met de fiets durven komen, oversteken aan het MMI.