Fatma Yildiz eerste raadslid met hoofddoek

Fatma Yildiz (50) zal de eerste moslima zijn die zetelt in de gemeenteraad van Aalst. Groen-gemeenteraadslid Nancy Elonga stopt ermee en de eerste opvolger Marc De Smet bedankt voor de eer. De gesluierde moslima wil iets doen aan het negatieve imago van migranten. "Er zijn twee manieren van samenleven: ofwel is er agressie tussen de mensen ofwel is er begrip voor mekaar. Met dat tweede raken we verder", zegt ze.

Met de vervanging van gemeenteraadslid Nancy Elonga staat Groen op het punt Aalsterse politieke geschiedenis te schrijven. Ondanks het feit dat Marc De Smet eerste opvolger was na de verkiezingen van 2012, gaat de partij voor Fatma Yildiz. Marc De Smet (70) zelf weigert het mandaat waar hij recht op heeft. "Deels omwille van mijn leeftijd en omdat ik met veel te veel andere dingen bezig ben. Ik volg de politieke vergaderingen van Groen niet meer, dat is ook een reden. De verwijdering van Paul Nijs uit de partij zag ik niet graag gebeuren. Sindsdien interesseert de partij mij niet zo veel meer en dus heb ik het geweigerd. Voor mij een logische keuze", zegt De Smet. "Ze hebben iemand anders gekozen, ik ben benieuwd wie."

Die 'wie' is de 50-jarige Fatma Yildiz, een Aalsterse met Turkse roots, moeder van drie kinderen én moslima met een hoofddoek. Zij zal Nancy Elonga opvolgen en naast Groen-gemeenteraadslid Andreas Verleysen plaatsnemen in het belfort. Yildiz was na de gemeenteraadsverkiezingen tweede opvolger bij Groen en bleek toen al een van de populairste kandidaten. Ze stond op de 'onverkiesbare' 30ste plaats op de lijst, maar alleen de latere gemeenteraadsleden Verleysen en Elonga haalden van op 1 en 2 meer stemmen binnen.

Integratie

De mama van drie kinderen, waarvan de oudste aan een opleiding Geneeskunde bezig is, hoopt een meerwaarde te betekenen voor de stad. "Als medeoprichtster van SOS Schulden Op School ligt onderwijs mij nauw aan het hart. Armoede en een migratieachtergrond kunnen factoren zijn waardoor kinderen niet het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. Het thema integratie vind ik vanzelfsprekend ook heel interessant. Ik werk op de federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en ben er dus dagelijks mee bezig. Daarnaast studeer ik nog Gezinswetenschappen. Dat allemaal combineren met een politiek mandaat zal dus een hele karwei worden, maar ik heb met Groen de afspraak dat ik een jaar krijg om mij in te werken", zegt Fatma.

Stormpje

Sommigen in de gemeenteraad worden allicht al duizelig als ze horen dat er een moslima met een hoofddoek bij komt. Fatma Yildiz is voorbereid op een storm(pje). "Al hoop ik dat het niet alleen daarover zal gaan. Mijn geloof is iets voor mezelf, ik ga er niet over beginnen. Welzijn voor de maatschappij, daar ga ik voor", zegt ze. "De aanslagen in Frankrijk maken het voor de gewone moslims extra moeilijk. Als ik naar Brussel ga werken kijken ze naar mij alsof ik iets met die terreur te maken heb. Maar ik weet er dus ook niks van, sta er zeker niet achter, maar toch zijn er beschuldigende blikken. Ondertussen ben ik wel al aan een en ander gewend en ik zeg: onbekend is onbemind. Misschien zal blijken dat de vijand die sommigen zien, toch geen vijand is?"

Fatma Yildiz.
Repro Rutger Lievens Fatma Yildiz.