Extra controles op alcohol- en gordeldracht

Om het aantal ongevallen te verlagen zullen de lokale en federale politiediensten in Vlaams-Brabant deze maand extra controleren op rijden onder invloed. Er zal meteen ook extra op gordeldracht worden toegezien.

In Vlaams-Brabant waren in 2015 in totaal 4.507 personen betrokken in een verkeersongeval. Maar liefst vijfenvijftig personen lieten daarbij ook het leven. Om die hoge cijfers naar beneden te krijgen, zullen de politiediensten deze maand extra verkeerscontroles uitvoeren. Er zal daarbij specifiek worden toegezien op het gebruik van alcohol, en de gordeldracht, vooral in de zone 30.

"Bestuurders onderschatten nog te vaak het risico op een ongeval in deze zone", verklaart provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

0In 2015 werden in Vlaams-Brabant in het kader van gerichte controles op rijden onder invloed door de lokale en federale politiediensten in totaal 108.408 alcoholtests uitgevoerd. Daarvan bleken er 2.893 positief, wat overeenstemt met 2,67 procent overtreders. (SPK)