Ongewenst gedrag in korps komt uit in anonieme brief

TWEE AGENTEN PREVENTIEF GESCHORST

Twee politieagenten van de interventiedienst van de politie Assenede-Evergem zijn al geruime tijd geschorst na een anonieme brief over ongewenste seksuele handelingen onder collega's. Zowel het parket als de algemene inspectie van de federale en lokale politie onderzoeken de zaak. "We kunnen en mogen voorlopig geen voorbarige conclusies trekken", zegt de advocaat van het korps Tom De Sutter.

Op 11 oktober kregen de korpschef, burgemeesters Joeri De Maertelaere (Evergem) en Philippe De Coninck (Assenede) en de leden van het politiecollege de anonieme brief. "Daarin stond dat er ongewenste seksuele handelingen zouden plaatsgevonden hebben onder collega's van het politiekorps", legt De Sutter uit. De namen van drie agenten en het vrouwelijke slachtoffer werden in de brief genoemd. "De korpsleiding en het politiecollege namen onmiddellijk de nodige maatregelen om de klacht te laten onderzoeken. Voorts namen we ook maatregelen om te waken over het emotioneel welzijn van de betrokken personen."


De politie liet alvast twee agenten preventief schorsen omdat het korps de brief en vooral de aantijgingen zeer ernstig neemt. De geschorste agenten behouden wel nog hun loon.

Ex-vriend

Een van hen is de ex-vriend van het slachtoffer. De derde agent is voorlopig nog niet geschorst, maar het parket en de algemene inspectie onderzoeken wel zijn betrokkenheid.


"De feiten zijn delicaat van aard. Het lopende opsporingsonderzoek veroorzaakt immers een grote emotionele belasting. De maatregelen die genomen zijn, moeten de goed werking van het korps vrijwaren en de sereniteit van het onderzoek garanderen. We kunnen en mogen geen voorbarige conclusies trekken. We hebben dan ook het volste vertrouwen in de onafhankelijke, objectieve en professionele handeling van het onderzoek. We wachten dan ook de resultaten af."

Afrekening

Voorlopig is het nog steeds onduidelijk van wie de anonieme brief komt. Mogelijk is die verstuurd vanuit de entourage van het slachtoffer. Niet alleen het seksueel ongepast gedrag wordt onderzocht. Aangezien het slachtoffer ook eerder een meer dan professionele band had met een van de geschorste agenten had, moet er ook rekening gehouden worden met de piste van een afrekening. "Ook dat maakt deel uit van het onderzoek."


Het parket hult zich momenteel nog in stilzwijgen en beroept zich op het geheim van het onderzoek.