Na 5 jaar leegstand: oude melkerij Campina Sleidinge wordt bedrijventerrein

Fabriek sloot in 2015 en verhuisde naar hoofdzetel Aalter

Een beeld van Campina Sleidinge uit 2014, net voor de sluiting.
JSA Een beeld van Campina Sleidinge uit 2014, net voor de sluiting.
De site van de oude fabriek Friesland-Campina aan de Wittemoer in Sleidinge bij Evergem wordt omgebouwd tot een nieuw kleinschalig bedrijventerrein. In de zomer van 2015 ging de fabriek dicht, en werd de productie overgebracht naar de hoofdfabriek in Aalter. Vijf jaar later krijgt de site weer een economische bestemming.

Voor zowat 130 werknemers die toen nog in Campina Sleidinge aan de slag waren, kwam de sluiting in 2015 als een donderslag bij heldere hemel. Ondertussen zijn we vijf jaar verder en werd al een deel van de oude ‘melkerij’ gesloopt. Met steun van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) komt er nu een herinrichting van de vroegere site van het bedrijf Friesland Campina. Het is de bedoeling om de site om te vormen tot een duurzaam, hoogwaardig, innovatief en energiezuinig bedrijventerrein.

Er zal gewerkt worden met een zogenaamd ‘brownfieldconvenanten’. Daarmee krijgen verwaarloosde terreinen een nieuwe bestemming. Het terrein aan de Wittemoer in Sleidinge heeft een oppervlakte van vier hectare. De waterzuiveringsinstallatie en de stookolietanks zijn al verwijderd, en er zijn ook al gebouwen gesloopt en gesaneerd. Een projectontwikkelaar zal nu van de site een kleinschalig bedrijventerrein maken waar gestreefd wordt naar CO2-neutraliteit, afvalbeperking, voorkomen van geur- of geluidshinder en het vermijden van mobiliteitshinder. “Met deze beslissing geven we de voormalige site van Campina Friesland in Evergem een nieuwe bestemming”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits. “Het is belangrijk dat we verwaarloosde terreinen een nieuwe toekomst geven. In dit geval zal een projectontwikkelaar het omvormen tot een duurzaam bedrijventerrein. In nauw overleg met de gemeente Evergem wordt nu een masterplan opgemaakt dat richtinggevend wordt voor de ontwikkeling van de site en op korte termijn wordt ook een informatievergadering georganiseerd.”

125 jaar geschiedenis

De melkerij van Sleidinge draagt een geschiedenis meer dan 125 jaar met zich mee. Vanaf 1890 haalt landbouwerszoon August Lippens room op bij de boeren uit de omgeving en maakt hiermee boter in een kleine werkplaats in de Wittemoer, die hij Sint-Jooris noemt. “In 1935 zet zoon Valère de zaak verder en bouwt hij een melkerij uit op de huidige Wittemoer 20”, legde Sleidinge-kenner Joris Laroy bij de sluiting uit. “Na de oorlog pasteuriseert hij de melk en verkoopt hij die in glazen flessen. Hij biedt dan naast de boter en room ook yoghurt aan. Vanaf 1950 doet de gesteriliseerde melk zijn intrede. Onder initiatief van Valère wordt in 1961 Comelco opgericht. Bedoeling is alle melkoverschotten te verzamelen. Comelco staat voor COnserven MELk COöperatie. Het bedrijf produceert er poeder en boter: eigenlijk de verwerking van de zomeroverschotten in geconcentreerde vorm.”

Vanaf 1978 volgt een periode van technische ontwikkeling. In 1991 wordt Comelco overgenomen door het Nederlandse Campina Melkunie. In 1997 verdwijnt de naam Comelco definitief en heet het bedrijf Campina. In 2009 gaat de schaalvergroting verder door de fusie met Friesland tot Friesland Campina. In 2015 was het dan over en uit in Sleidinge.