Kalewijk heeft ledverlichting: gemeente investeert 150.000 euro per jaar

Een illustratiebeeld van ledverlichting.
Mozkito Een illustratiebeeld van ledverlichting.
In de Kalewijk in Evergem-centrum zijn de straatlampen vervangen door ledverlichting.

De gemeente Evergem vervangt stelselmatig openbare verlichtingspalen en voorziet daarvoor jaarlijks 150.000 euro in het budget. “Ledlampen zijn energiezuiniger dan gewone lampen”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Ledlampen kunnen met vijftig procent minder vermogen dezelfde lichtsterkte halen als traditionele lampen.”

Evergem beperkt zich niet tot de Kalewijk. Er is ook ledverlichting in de Dotterbloemstraat, Kalestraat, Lisstraat, Pinksterbloemstraat en Waterviolierstraat.