Evergem gaat voor alternatieve ontmoetingsruimte voor jongeren

Sommige jongeren kunnen vandaag nergens terecht.
Thinkstock Sommige jongeren kunnen vandaag nergens terecht.
Evergem gaat voor een alternatieve ontmoetingsruimte voor jongeren, die hun weg niet vinden in het aanbod dat er vandaag al is.

Het project krijgt de naam ‘Ont-moetingsruimte’ en is een project van het gemeentebestuur van Evergem. Dankzij Leader is er subsidie van Europa, Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen. “Jongeren ‘moeten’ vandaag heel veel van de maatschappij”, legt gedeputeerde Kurt Moens (N-VA) uit. “Ze krijgen veel druk opgelegd, en niet iedereen gaat hier even goed mee om. Een deel van de jongeren vindt moeilijk zijn weg binnen de bestaande structuren, zoals school, de jeugdvereniging of de sportclub. Dit project wil hen binnen de gemeenschap meer ruimte geven. Dat betekent enerzijds een fysieke ruimte die binnen het project tijdelijk of permanent beschikbaar wordt gesteld. Anderzijds betekent dit ook de ruimte geven aan jongeren om te gaan experimenteren in allerlei activiteiten of projecten. Zo kunnen zij als actieve burgers hun specifieke talenten ontwikkelen en een positiever beeld in de buurt ontwikkelen. Het project gaat samen met jongeren op zoek naar ruimte om te ‘mogen’ in plaats van te ‘moeten’.”

Leader is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het wordt voor 50 procent gefinancierd door Europa, 25 procent door Vlaanderen en 25 procent door het provinciebestuur.