Evergem blijft maar bomen planten: bufferbos, maar ook speelbos en geboortebos op komst

Tachtig vrijwilligers aan de slag in Doornzeelsestraat

In de Doornzeelsestraat kwam een pak vrijwilligers mee het bos aanplanten.
JSA In de Doornzeelsestraat kwam een pak vrijwilligers mee het bos aanplanten.
Evergem wil de groenste gemeente van het Meetjesland worden en blijft maar bomen planten. Er zijn nu 2.000 extra bomen geplant in de Doornzeelsestraat, en volgende maand wordt op het Kasteeldomein van Wippelgem een nieuw speelbos geplant. In het najaar komt er een geboortebos, en ook de koppelingsgebieden tussen dorpen en industrie worden een pak groener.

Evergem wil deze legislatuur voor meer groen zorgen, en voegt meteen de daad bij het woord. Tachtig vrijwilligers hebben 2.000 bomen geplant voor een bos in de Doornzeelsestraat. En er komt nog veel meer. “In de Doornzeelsestraat werd gekozen voor eiken, berken en linden”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Het is belangrijk om de kanaaldorpen Doornzele en Kerkbrugge-Langerbrugge goed te bufferen met bossen, want de kanaalzone is daar vlakbij. En die bomen dienen zeker niet alleen als buffer voor het zicht op de industrie. Bomen zetten ook CO2 om naar zuurstof. De gemeente Evergem heeft nog steeds de doelstelling: 40 procent minder CO2 tegen 2030. En daar werken we constant aan. Langs het bos wordt er later nog een fietsverbinding aangelegd, zodat de fietssnelweg vanuit de Tuinwijk verbonden wordt met industriepark Grote Nest. Op deze manier moeten de fietsers niet meer langs de Doornzeelsestraat rijden.”

Langs het bos wordt er later nog een fietsverbinding aangelegd, zodat de fietssnelweg vanuit de Tuinwijk verbonden wordt met industriepark Grote Nest.

Sven Roegiers, schepen CD&V

Evergem blijft niet bij de pakken zitten, en zet op 5 februari al een nieuw boomplantmoment in de agenda. Dan wordt er 1,6 hectare speelbos geplant op het kasteeldomein van Wippelgem. “Op woensdag 5 februari planten we 2.180 bomen en 1.000 struiken aan op het weiland, kant Droogte”, zegt schepen Roegiers. “Als de bomen voldoende gegroeid zijn, wordt dit een speelbos. Het speelbos heeft twee open zones waar mogelijkheden zijn om hoogteverschillen aan te brengen en avontuurlijk spelen aantrekkelijker te maken. We planten onder andere zomereik, wintereik en beuk. De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool Wippelgem planten bomen in de voormiddag, samen met de bewoners van Den Dries. In de namiddag vanaf 13.30 uur is iedereen welkom om mee te planten.”

Geboortebos

Vanaf de herfst van 2020 plant Evergem jaarlijks een geboortebos op het kasteeldomein. Alle ouders van pasgeboren baby’s zullen dan uitgenodigd worden om een eigen boompje te komen planten. Dat zal elk jaar ten westen van het kasteel gebeuren. Met zowat 300 baby’s per jaar wordt dat ook een plek waar jaar na jaar een groter bos zal groeien.

Belzele Overdam

In het meerjarenplan voorziet Evergem ook nog 400.000 euro voor de aanleg van een bufferbos Belzele Overdam. Het bos moet een visuele buffer en geluidsbuffer worden tussen de woonwijken van Evergem en Belzele, en het industriepark Durmakker. Dat nieuw bos zal publiekelijk toegankelijk zijn. De komende vijf jaar investeert Evergem ook verder in de aanplant van bomen en struiken in de koppelingsgebieden. In Doornzele en Langerbrugge is dat al grotendeels gebeurd. “En we maken er ook een erezaak van om de komende jaren het versnipperde groen dat al in Evergem aanwezig is, zoveel als mogelijk met elkaar te verbinden”, zegt schepen Sven Roegiers nog.