Actiegroep Red Wilfried haalt slag thuis: bouwvergunning vernietigd

Een archiefbeeld van de werkgroep Red Wilfried.
Michel Moens Een archiefbeeld van de werkgroep Red Wilfried.
De bouwvergunning voor het bouwproject op de hoek van de Sanderuslaan en de Weststraat in Sleidinge is vernietigd.

De actiegroep Red Wilfried strijdt al jaren tegen de plannen om daar drie woningen en een appartementsblok met 18 appartementen te bouwen. Dat zou gebeuren in de tuin van 5.000 vierkante meter rond de voormalige Sint-Jorisburcht. Dat was een groene long in het dorp, maar zou nu verkaveld worden.

“De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vergunning tot bouwen vernietigd”, zeggen de actievoerders van Red Wilfried. “De Raad volgt onze argumentatie dat de aanvraag strijdig is met het BPA, want het laat op dat terrein geen groot aaneengesloten blok toe. Dus is het eveneens in strijd met de goede ruimtelijke ordening. Bovendien zijn ook de woongelegenheden die voorzien zijn in het dak strijdig met het BPA. De deputatie van de provincie zal het dossier nu opnieuw moeten beoordelen, rekening houdend met de gronden van vernietiging. In principe binnen een termijn van vier maanden moet de deputatie een nieuwe beslissing nemen. Wij roepen het gemeentebestuur en de projectontwikkelaar op om positief samen te zitten en de mogelijke plannen voor het perceel samen af te stemmen.”
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.