Werken De Dreef starten in voorjaar

De werken aan De Dreef starten vermoedelijk nog in het voorjaar van 2017. Eind vorig jaar diende de gemeente een bouwaanvraag in voor rioleringswerken, het rooien van bouwen en het heraanleggen van de straat. Onmiddellijk na de toewijzing van de werken worden enkele bomen gerooid. Vervolgens krijgen de nutsmaatschappijen enkele maanden de tijd om hun leiding te vernieuwen. Daarna starten de eigenlijke wegen- en rioleringswerken. In het najaar zal de Dreef opnieuw worden aangeplant. De kostprijs van de werken wordt geraamd op net geen 1,2 miljoen euro. (VTT)