Veertigtal parkeerplaatsen in Witzenbergstraat

Om de parkeerproblemen in de Witzenbergstraat op te lossen keurde de gemeenteraad het bestek goed voor de aanleg van een fietsenstalling en bijkomende parkeerplaatsen in grasdals. "Het gaat in totaal om een veertigtal parkeerplaatsen waarvan vier voor mindervaliden", zegt schepen Helmut Jaspers (sp.a). "De straat laat door zijn beperkte breedte niet toe om te parkeren op de straat. Vele bewoners en bezoekers van de wijk parkeren op het voetpad of in de berm de wadi (bufferbekken, red). We gaan ook de wadi en de middenbermen aanplanten en er komt een bijkomende zitbank en afvalbakjes. Tegelijkertijd zal ook een fiets- en voetgangersdoorsteek worden aangelegd en wordt in het eerstvolgende plantseizoen de wijk ook mooi aangeplant met essen. De wadi zal worden ingezaaid met ruw gras." (VTT)