Reeks ingrepen voor veiliger verkeer

Essen heeft het SAVE-charter ondertekend samen met de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Het is de 65ste gemeente in Vlaanderen die er zich toe verbindt om zich in te zetten om het verkeer veiliger te maken. In tegenstelling tot heel wat andere gemeenten is er al een concreet actieplan voor dit jaar. Een opvallend initiatief: het conflictvrij maken van het drukke kruispunt aan Spijker.

"Twee belangrijke kruispunten worden conflictvrij gemaakt", zegt Brigitte Quick. "Het kruispunt Over d'Aa en Watermolenstraat is opgenomen in de heraanleg van Horendonk. Maar daarnaast is er ook het kruispunt Spijker-Nieuwmoersesteenweg-Ring-Kapelstraat. Daar heeft AWV tellingen uitgevoerd die nu geanalyseerd worden. Zij willen net als in Nederland kruispunten conflictvrij maken. Dat wil zeggen afzonderlijk groen/rood voor rechtdoor of afslaan. Wij hebben gevraagd dit prioritair te behandelen net omdat we dichtbij de grens zitten en de kruispunten net over de grens nu een heel andere regeling hebben en dit voor heel veel verwarring zorgt." Een andere piste voor dat laatste kruispunt is een rondpunt, maar daar lijkt AWV nog geen voorstander van. "Er is een kleine opening, maar volgens AWV is een rondpunt niet goed wanneer de vier wegen die erop uitkomen even druk zijn. Bovendien zou er dan ook een vrijliggend fietspad moeten zijn los van het kruispunt. Die mogelijkheid is er, maar een concrete beslissing is er zeker niet."


Het charter hamert niet alleen op (grote) infrastructuurwerken, maar bijvoorbeeld ook veel aandacht voor zwakke weggebruikers. "Er komen extra fietsenstallingen op het Heuvelplein en in de Grensstraat", zegt Quick. "We voorzien ook speciale verlichting voor de oversteken aan het Heuvelplein, de Hofstraat en de Stationsomgeving. Op het Heuvelplein komt er ook een duidelijke fietsdoorsteek. Het kruispunt van de Stationsstraat-Molenstraat krijgt in augustus verkeerslichten en daar komen bredere fietssuggestiestroken. De Huybergsebaan krijgt dan weer een aanliggend fietspad tot aan de Collegelaan." (VTT)