Raadslid Jokke Hennekam (sp.a) pleit voor extra maatregelen rond fiets-o-strade

Een beeld van een andere fietsostrade.
Toon Verheijen Een beeld van een andere fietsostrade.
Raadslid Jokke Hennekam van meerderheidspartij sp.a pleit ervoor om extra bijkomende maatregelen te nemen rond de fietsostrade tussen de Kalmthoutsesteenweg en de Paviljoenweg. Ze wil onder meer enkele fietsstraten gerealiseerd zien. 

Het laatste stuk fiets-o-strade in Essen tussen de Kalmthoutsesteenweg en Paviljoenweg is onlangs gerealiseerd. Enkel de signalisatie moet nog afgewerkt worden. “Deze fietssnelweg wordt meer en meer gebruikt en is een ideale en veilige fietsverbinding”, zegt sp.a-JijMaaktEssen-fractieleider Jokke Hennekam. “Om ze nog veiliger en efficiënter te maken vragen we een aantal bijkomende aanpassingen, vooral aan de kruispunten. Daar waar de fiets-o-strade afwijkt van haar tracé langs spoorlijn 12 en dus door woonstraten loopt, deze woonstraten om te vormen tot volwaardige fietsstraat. We denken hierbij aan de Cardijnstraat tot aan de Elf Novemberstraat, de Elf Novemberstraat, de Middenstraat van overweg tot de tweede verkeersdrempel aan de Pastoor Schoetersstraat en het stukje Kalmthoutsesteenweg naast de viaduct. Uiteraard voorzien van de nodige signalisatie en bebording, blauwe belijning bij het begin van de fietsstraat, pictogrammen op het asfalt over de lengte van de fietsstraat.”

Nog maatregelen

Jokke ziet nog enkele verbeteringspunten.  “De locaties waar de fiets-o-strade de rijweg kruist en de fietser geen voorrang heeft, zou het wegdek groen geschilderd kunnen worden zoals in Kalmthout is gebeurd. Dit komt niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook de uniformiteit en duidelijkheid ten goede. Op een paar stukken van de fiets-o-strade ligt de wegenis er -zeker voor fietsers- minder comfortabel bij. Vandaar het voorstel om zowel het Akkerstraatje als de verbinding tussen de Elf Novemberstraat en de Sint-Jansstraat mee op te nemen in de planning voor vernieuwing van het wegdek of overlaging.”