Oude Pastorij krijgt grandeur terug

WERKEN AAN DE GRACHT STARTEN NA DE ZOMER

Schepen Helmut Jaspers bij de vest die als eerste wordt aangepakt. Ook de bruggen worden gerestaureerd.
Foto Toon Verheijen Schepen Helmut Jaspers bij de vest die als eerste wordt aangepakt. Ook de bruggen worden gerestaureerd.
Een aannemer start na de zomer met werken aan de gracht op het domein van de Oude Pastorij. Dat is de eerste van een hele reeks werken om het domein weer zijn grandeur van vroeger te geven. De oevers van de historische 'vest' worden opnieuw bekleed en er komt een nieuwe speeltuin, het 'Stoerwoud'. Die werken starten in het voorjaar van 2018.

De Oude Pastorij in Essen wordt in historische geschriften een eerste keer vermeld in 1362 en was gedurende bijna vijf eeuwen de verblijfplaats voor pastoors van Essen en de Nederlandse buurgemeente Nispen. Ze bood toen plaats aan 28 mensen en had een eigen kapel, brouwerij, boerderij en ophaalbrug. Het verleden van de Oude Pastorij is doordrenkt in bloed, want in 1422 en 1557 werd de pastoor er vermoord. In 1586 werd het domein verwoest en weer opgebouwd. De hoektoren, de stallen, de schuur en de kapel verdwenen in 1901 toen een notaris het pand kocht. Pas in 1956 kwam het opnieuw in handen van de gemeente om uiteindelijk in 1976 geklasseerd te worden.


Een drietal jaren geleden werd al de aanzet gegeven tot het opknappen van het domein. Toen werd de vest opgeruimd. Dat leverde toen 42 (!) ton afval op. Het ging om autobanden, een winkelkar, nadarhekkens, bekers en houten paletten.

Beschermd

Na de zomer volgt nu de volgende stap. "Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft ons landschapsbeheersplan goedgekeurd", zegt schepen Helmut Jaspers (sp.a). "Het plan bepaalt voor de volgende twintig jaar de beheersmaatregelen voor het gebouw én het park, dat beschermd is als landschap. Het moet weer een park worden waar iedereen ten volle van kan genieten."


De gemeente wil het parkdomein weer volledig herstellen. De bedoeling is dat zo voor iedereen toegankelijk blijft. Voor de gewone bezoekers, maar ook voor de verenigingen die het nu al gebruiken. "In de eerste plaats pakken we de vest rond het park aan. De oevers zijn door de erosie de laatste jaren afgekalfd en de vest wordt vaak gebruikt als sluikstort. Dat geeft een verloederde indruk. Het sluikstorten is na 2014 wel fors geminderd, maar het gebeurt nog altijd. Vlak na de zomer, wanneer de waterstand het laagst is, zal het eerste deel langs Essendonk en de speeltuin worden bekleed. Die werken alleen al kosten 70.000 euro.


In het najaar volgen snoei- en onderhoudswerken aan de beplanting en zal ook het metselwerk ter hoogte van de waterlijn worden hersteld. Volgend jaar zal dan het tweede deel van de walgracht worden bekleed.


Op termijn wordt onder andere ook de asfaltweg op het domein verwijderd en de bruggen hersteld of vernieuwd. In het voorjaar 2018 zal ook de site van de voormalige speeltuin worden heringericht. Dat wordt een zogenaamd 'Stoerwoud', een avontuurlijk speelplein worden met waterelementen. Later zijn er ook nog werken gepland aan het gebouw zelf, maar dat zal nog een flink aantal jaren duren.