Onderzoek over groepsaankoop asbestverwijdering

Op voorstel van N-VA/PLE wil het gemeentebestuur van Essen een groepsaankoop organiseren rond (dure) asbestverwijdering.


Asbest werd tot op het einde van de jaren 90 volop gebruikt als bouw- en isolatiemateriaal, maar dat stopte toen duidelijk werd dat het product gevaarlijk was voor de gezondheid. Wie asbestvezels inademt, loopt risico op asbestose of longkanker. "Veel mensen willen dan ook terecht af van asbest, maar het zelf verwijderen is ook gevaarlijk", zegt raadslid Kevin Ooye (N-VA/PLE). "Het is beter om het asbest professioneel te laten weghalen, maar dat is vaak duur. Daarom stellen we een groepsaankoop voor. Zo kan een gecertificeerde aannemer worden aangesproken, maar kan de prijs toch voldoende laag worden gehouden." Milieuschepen Helmut Jaspers (sp.a) reageert positief op het voorstel. "We gaan nu bekijken of we via intercommunale IGEAN geen groepsaankoop kunnen organiseren." (VTT)