Meer parkings voor mindervaliden

De gemeente Essen gaat zorgen voor meer groen en parkeerplaatsen in de omgeving van de Witzenbergstraat. Daarbij legt de gemeente vier parkeerplaatsen voor mindervaliden aan. Daarmee komt de teller op 90. "De gemeente gaat ook met de schoolbesturen in overleg over de aanleg van gehandicaptenparkings", zegt gemeenteraadslid Jan Suykerbuyk (CD&V). "Heel wat scholen hebben al zo'n parkeerplaats. Toch zijn er nog enkele hiaten. Bedoeling is om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn." Vorig jaar stelde de politie van de zone Grens 33 overtredingen vast op mindervalidenparkings. Dat is haast evenveel als in 2016 (32). (VTT)