Gemeentebestuur wil 500.000 euro uittrekken voor steunmaatregelen na de coronacrisis

Het gemeentehuis van Essen
Klaas De Scheirder Het gemeentehuis van Essen
De meerderheidspartijen CD&V en sp.a-JijmaaktEssen trekken een budget van 500.000 euro uit voor verschillende maatregelen om het dagelijks leven na de coronacrisis weer op gang te trekken.

“Afgelopen woensdag besloot het schepencollege om een half miljoen euro te reserveren voor maatregelen op allerhande vlakken”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “Met deze middelen willen we zelfstandigen, verenigingen en mensen financiële moeilijkheden een steuntje in de rug geven tijdens deze coronatijden. We willen de dienstverlening zo efficiënt mogelijk maken en zorgen voor financiële ademruimte voor de lokale economie, de verenigingen en burgers. Sommige maatregelen zijn al snel in stelling gebracht en gelanceerd, en sommige maatregelen worden momenteel uitgewerkt. We willen de centen doelgericht inzetten en geen helikoptergeld strooien zonder te weten waar het terechtkomt.”

Extra premie voor zelfstandigen

Zelfstandigen krijgen van de hogere overheid een overbruggingsrecht van 1.291,69/1.614,10 euro dat ze zelf moeten aanvragen via het sociaal verzekeringskantoor. “Ondernemers die verplicht de deuren gesloten hebben, hebben sowieso recht op het overbruggingsrecht”, zegt schepen Arno Aerden (sp.a). “Ook als ze vrijwillig minstens 7 dagen in maart of april niet hebben gewerkt, hebben ze voor die maanden recht op de uitkering. Heel wat zelfstandigen zijn er zich niet van bewust dat ze recht hebben op de uitkering. Door een Essense overbruggingspremie van 300 euro hieraan te koppelen, wenst het schepencollege de zelfstandigen hierop te wijzen en hen aan te zetten deze financiële steun aan te vragen.”

Nog maatregelen

De extra centen komen bovenop een reeks andere maatregelen zoals de gratis mondmaskers, een bezorgdienst voor Essense handelaars, de online huiskamerconcerten van vzw Kobie, het spelletjesaanbod door Essense jeugdverenigingen, de noodopvang voor kinderen tijdens de paasvakantie (met de gewaardeerde hulp van scholen en leerkrachten!) ingericht, het opbellen van senioren en kansengroepen , het inzamelen van laptops en ondersteuning van kwetsbare gezinnen. “We hebben ook ‘taskforces’ opgericht rond socioculturele verenigingen en één rond lokale economie telkens met mensen uit het veld. Op die manier zullen ideeën van onderuit kunnen groeien en kan het gemeentebestuur de plannen helpen verwezenlijken.”