Gemeente beperkt snelheidszones tot 30-50-70

De gemeente gaat het grondgebied indelen in snelheidszones. Schoolomgevingen en woonwijken worden (of blijven) zone 30, doorgangswegen zone 50 en de andere wegen zone 70.


"We hebben de beslissing genomen omdat er ook veel vraag is naar speelstraten", zegt Brigitte Quick (CD&V). "Het is niet de bedoeling om dan naar hartenlust te gaan beboeten. We willen de snelheid naar omlaag in straten waar veel kinderen wonen. De zones zullen aangeduid worden met borden, maar ook op het wegdek zal de zone opvallend aangebracht worden."


Er volgen nog meer maatregelen. "In samenwerking met het Vlaamse Gewest maken we twee kruispunten aan de Ringweg (Watermolenstraat en Spijker-Nieuwmoersesteenweg) conflictvrij. Verder gaat de gemeente in 2018 kruispunten in het Woonbos Wildert verhogen om de snelheid er terug te dringen."

Fietspaden

Voor de vernieuwing van de fietspaden Beyleboske, Beekdalpad, Speenkruidpad en De Vondert trekt de gemeente bijkomend 250.000 euro uit. Ook het fietspad Spillebeek wordt nog dit jaar aanbesteed. (VTT)