Cafés met uitsterven bedreigd

UITBATERS HOEK CITY HOPEN OP VERHUIS NAAR ANDER PAND

Klanten voor Hoek City dat in juli de deuren sluit. Cafébazen Tom Sanders (midden, grijs hemd) en Koen Bresseleers (rechts) verhuizen mogelijk naar een ander pand.
Foto VTT Klanten voor Hoek City dat in juli de deuren sluit. Cafébazen Tom Sanders (midden, grijs hemd) en Koen Bresseleers (rechts) verhuizen mogelijk naar een ander pand.
Hoek City sluit eind juli de deuren. Hierdoor blijft café Bostella de enige kroeg in de Essense wijk Hoek. En ook die zaak is geen lang leven meer beschoren. Toch hopen de uitbater en stamgasten dat Hoek City een tweede leven kan krijgen in de oude jongensschool een beetje verderop.

Essen-Hoek. Een piepkleine wijk pal op de grens met Nederland, maar het verenigingsleven bloeit er wel. De wijk is amper twee cafés rijk. Café Bostella voor de wat oudere inwoners - de uitbaatster is zelf ouder dan 80 - en café Hoek City voor de jeugd. Maar die laatste zaak dreigt nu te verdwijnen want de eigenaar start - vermoedelijk na de zomer - met de afbraakwerken en bouw van nieuwbouwappartementen. "We namen het café bijna vijf jaar geleden over", zeggen uitbaters Tom Sanders en Koen Bresseleers.

Verenigingen

"Het leek toen maar voor een half jaar, maar ondertussen is het al bijna vijf jaar. We hebben heel wat opgebouwd en het zou jammer zijn als het volledig zou verdwijnen. Er is een mogelijkheid om te verhuizen naar een pand van de gemeente (oude school), maar dat is nog niet zeker. We hopen dat het lukt. Vooral omdat er toch een achttal verenigingen kind aan huis zijn bij ons."


Die verenigingen zijn overigens allemaal unaniem. "Dit café mag niet verdwijnen. Verhuizen? Ja, maar dan wel héél het interieur."


Gemeenteraadslid Ludo Somers (CD&V) woont zelf op Hoek en bracht het dossier ter sprake op de gemeenteraad.

Jongensschool

Hij opperde ook het idee om naar de oude school te verhuizen. "Waarom zouden we het jongensschooltje niet kunnen gebruiken om er een echt 'dorpshuis' van te maken, waar er een pintje kan getapt worden, kan gebabbeld worden en waar verenigingen hun thuis hebben? Het schooltje is een gemeentelijk gebouw. Met een aantal sterke krachten kan een deel ervan snel omgevormd worden tot een cafeetje. De verenigingen die er vandaag al gebruik van maken, kunnen er blijven, en uiteraard zal de KLJ daar zijn lokaal blijven houden, helemaal afgescheiden van het café."


Een beslissing is zeker nog niet genomen. Maar het bestuur is het idee wel genegen. "Het kermisweekend in juli is het laatste weekend dat het café open kan", zegt burgemeester Gaston Van Tichelt. "We gaan het idee zeker bekijken. De huidige uitbaters zouden het direct willen doen. Ze kunnen ook een groot deel van de inboedel meteen meenemen naar de 'nieuwe' locatie. Er is zeker een draagvlak voor. Maar we moeten natuurlijk als gemeentebestuur voorzichtig zijn. We moeten juridisch bekijken of we het zomaar aan iemand mogen toewijzen als we een concessie aangaan. Maar voor Hoek zou het zeker een oplossing zijn. Vooral omdat Bostella ook een verhaal is dat op termijn dreigt te verdwijnen. En Den Hoek zonder café? Dat kan niet."


Dit paasweekend staan er overigens heel wat activiteiten gepland in Hoek City. Zaterdag is er een nineties avond en zondag vinden drie optredens plaats.