Terreuroefening op lagere school

KINDEREN LEREN ZICH VERSCHUILEN VOOR KOGELREGEN

Sint-Jozefschool waar de lagere afdeling een terreuroefening hield.
Foto Koen Moreau Sint-Jozefschool waar de lagere afdeling een terreuroefening hield.
De schoolkinderen van de lagere Sint-Jozefschool hebben donderdag geleerd hoe te reageren op een dolle schutter. Niet alle ouders zijn te vinden voor dat initiatief, maar op de meeste kinderen maakte de oefening nauwelijks indruk.

Klassieke brandoefeningen zijn in elke school een geregeld gegeven. Oefenen op terroristische aanslagen of incidenten, zoals destijds de dolle aanval van Kim De Gelder in crèche Fabeltjesland in Dendermonde, zijn dat voorlopig nog niet. Toch was dat de inhoud van de oefening die de lagere afdeling van de Sint-Jozefschool donderdag hield. "Eigenlijk ging het om een interne evacuatie waarbij we enerzijds onze stille alarmeringsprocedures naar de leerkrachten toe testten en anderzijds de leerlingen vertrouwd maakten met de te volgen procedure", aldus de directie.


Kinderen kwamen thuis dan ook vertellen hoe ze leerden onder hun schoolbank en onder ramen te schuilen om beschermd of onzichtbaar te zijn voor eventuele rondvliegende kogels. Verhalen die nogal wat ouders de wenkbrouwen deden fronsen. "Het is verontrustend dat onze kinderen vandaag al oorlogssituaties ingepeperd krijgen waaruit blijkt dat zelfs de school geen veilige haven is", reageert een mama. Anderen vinden dergelijke oefening voor het landelijke Erpe-Mere zwaar overdreven. "Het is ook jammer dat de school over deze nieuwe evacuatieoefening niet communiceerde", luidt het nog. Andere ouders steunen het initiatief. "Goed dat ze daar ook voor trainen. De terrorisme-oorlog kennen ze toch al van op tv." Reageert iemand anders.


Bij de ouderraad was men evenmin op de hoogte. "Wellicht paste dit in het jaarthema", reageert voorzitter Petra Steenhaut. De impact op de meeste jonge kinderen bleek echter gering.

Directeur Werner Rasschaert.
Koen Moreau Directeur Werner Rasschaert.

Niet op de hoogte

Verschillende ouders die we contacteerden, hadden van hun kinderen geeneens iets gehoord over de oefening. "Alles werd dan ook goed gekaderd en uiteraard hopen we - net zoals bij onze brandoefeningen - dit nooit te moeten toepassen." Een omgekeerde evacuatie beperkt zich overigens niet alleen tot terreurdreiging of aanslagen. "Een omgekeerde evacuatie waarbij iedereen binnen moet blijven, kan eveens aan de orde zijn bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Doordat onze school vlak naast de E40 snelweg ligt, is ook dergelijk incident niet uit te sluiten."

Geen trauma

Gecontacteerde psychologen en pedagogen zien weinig kwaad in dergelijke oefening. "Als dit correct gekaderd wordt, zullen kinderen er in geen geval een trauma aan over houden", luidt het daar. De school plant een evaluatie, maar vindt dat dergelijke AMOK-traning ook in de toekomst deel moeten uitmaken van de jaarlijkse oefeningen.