Nationale testdag BE-alert te kostelijk

Om de verjaardag van BE-alert te testen, werden donderdag 314.500 sms-testberichten gestuurd naar alle aangeslotenen. Dat was althans de bedoeling. Leden van Erpe-Mere ontvingen geen bericht.


"We hebben deze toepassing recent al drie maal met succes gebruikt, waardoor we besloten om de extra kost voor deze test niet te maken", luidt het in het gemeentehuis. "Met 1.070 ingeschrevenen met meerdere nummers aan 10 cent per bericht, besloten we dit - net als 41 andere Oost-Vlaamse gemeenten - niet te doen." Misschien volgt later op eigen initiatief nog een lokale test. Inschrijven op BE-alert kan op de website www.be-alert.be.


(KMJ)