Duurzaam verkiezingscharter

Milieuschepen Reinold De Vuyst (N-VA) lanceerde een Charter voor Duurzame Verkiezingen. De ondertekenende partijen engageren zich daardoor om het aantal borden per perceel te beperken, geen borden te plaatsen in kwetsbare natuurgebieden. De gemeente voorziet ook geen verkiezingsborden. Campagne met gemotoriseerde verkiezingscaravaans worden eveneens geschrapt en er wordt voor natuurvriendelijk drukwerk gekozen. Een eerder voorstel van sp.a om met de partijen samen afspraken te maken, had geen resultaat.


"We betreuren dat er geen echt overleg was, maar ondertekenden desondanks toch dit charter", aldus Anja Vanrobaeys. Dirk Janssens van de nieuwe partij STERK! onderschrijft het charter niet. "Dit charter ontneemt kleine partijen de kans om de bevolking te bereiken", motiveert hij. (KMJ)