'Pestbelasting' moet woonkwaliteit verhogen

De gemeente Erpe-Mere verplicht eigenaars van huurwoningen voortaan een conformiteitsattest voor te leggen. "Op die manier willen we een basiskwaliteit garanderen", vertelt schepen Reinold De Vuyst (N-VA). "Een regelrechte pestbelasting", stelt Open Vld.

Nadat Erpe-Mere eerder de strijd aanbond met leegstaande woningen worden nu huurwoningen die ouder zijn dan twintig jaar geviseerd. "Door de invoering van een verplicht en gratis conformiteitsattest willen we een basiswoonkwaliteit garanderen in onze gemeente en gelijktijdig huisjesmelkers een pad in de korf zetten", aldus de Vuyst. De man wijst er ook op dat het attest voor huurders die het wel goed menen net een extra troef is om huurders aan te trekken. "De aflevering is gratis, maar voor wie niet in regel is voorzien we wel een GAS-boete van 350 euro."


Open Vld laakt het nieuwe reglement. "Dit is een zoveelste pestbelasting waarvan het reglement op de koop toe met haken en ogen aaneen hangt", stelde gemeenteraadslid Marc De Lat (Open Vld ) tijdens de gemeenteraad dinsdagavond. Nadat het reglement, door de afwezigheid van De Vuyst, door partijgenoot en schepen William De Windt werd voorgesteld, opperde hij nog om de goedkeuring een maand uit te stellen zodat De Vuyst enkele onduidelijkheden kon uitklaren.


Meerderheidspartijen CD&V en N-VA wilden daar echter niet van weten. (KMJ)