Wegenwerken Boerendijk gestart

In Ekeren zijn de wegenwerken aan de Boerendijk gestart. De werken staan in het teken van een heraanleg van de verkeersas Dorpstraat-Kloosterstraat. Om de bereikbaarheid van de woningen in de Boerendijk te garanderen, verlopen de werken gefaseerd. Begin mei zijn de werken in principe rond. Omdat de Kloosterstraat na de werken enkelrichting wordt vanaf de Moretuslei tot aan de Dorpstraat, zal verkeer richting het noorden vanaf de start van de heraanleg via de Driehoekstraat en de Boerendijk rijden. Gedurende die hele periode van de werken is de Boerendijk doodlopend. Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de Driehoekstraat en de Kloosterstraat. Ook de lijnbussen volgen deze nieuwe route en dat betekent dat de drempels van alle verhoogde kruispunten in Boerendijk verlengd moeten worden. Tot 11 april wordt gewerkt aan het kruispunt met Jozef Aertssenstraat. Van 11 tot 18 april komt het kruispunt met de Vic Heymanstraat aan de beurt en van 18 april tot 2 mei komen de andere kruispunten. Ter hoogte van Boerendijk 27 komt later nog een nieuwe bushalte. Later dit jaar start dan de grootschalige heraanleg van de Kloosterstraat, Dorpstraat en Blarenstraat in het district Ekeren. (FSE)