Veiligheidsingrepen aan viaduct Schriek

In samenwerking met Infrabel plant het district Ekeren veiligheidsmaatregelen ter hoogte van de viaduct Schriek. De trappen worden vernieuwd en op het einde komen er verkeersplateaus.

Het district Ekeren maakt van de geplande rioleringswerken gebruik om enkele ingrepen uit te voeren ter hoogte van het viaduct Schriek. De Schriek West zal een fietsstraat worden waardoor fietsers absolute voorrang krijgen en niet mogen voorbijgestoken worden. Onderaan het viaduct komen, langs beide kanten, verkeersplateaus om de snelheid van het verkeer af te remmen. Langs de kant van Mariaburg zal onderaan, in het midden van de rijbaan, een verkeerseiland worden aangelegd zodat voetgangers in twee keer kunnen oversteken. Alle woningen, gelegen in het deel van de Schriek en de Lodewijk Andersonstraat, dienen afgekoppeld te worden voor het regenwater. Bedoeling is op termijn te komen tot een gescheiden afvalwatering. De werken zullen ongeveer vijf maanden duren per zijde van het viaduct. Na het afronden van de werken zal de straat in principe gedurende vijf jaar niet meer opengelegd moeten worden. Het afleveren van de noodzakelijke bouwvergunning zal de eerstvolgende weken gebeuren. Daarna kan een aannemer worden aangesteld en kunnen de werken starten. (FSE)