Proefopstelling moet vrachtverkeer weren uit Ekerse woonstraat

Groot Hagelkruis in Ekeren
Google Maps Groot Hagelkruis in Ekeren
In Ekeren werd enkele maanden geleden al signalisatie geplaatst om het vrachtverkeer vanuit de haven te weren uit de woonstraten. Metingen toonden aan dat er een aanzienlijke verlaging was van het aantal zware voertuigen dat door het Groot Hagelkruis reed. Momenteel rijdt er echter nog vrachtverkeer verloren in de woonwijk Rozemaai. Het college van de stad Antwerpen keurde daarom goed om extra signalisatie aan te brengen.

In het verleden reed vrachtverkeer vanuit de haven via Transcontinentaalweg het centrum van Ekeren binnen. De vrachtwagens die door de nauwe woonstraat Groot Hagelkruis reden, zorgden voor mobiliteitsproblemen en overlast. De stad besliste daarom om het vrachtverkeer richting Ferdinand Verbieststraat te sturen.

Om de nieuwe route te verduidelijken werd enkele maanden geleden signalisatie aangebracht op de Transcontinentaalweg. Vrachtwagens komende vanuit de Transcontinentaalweg moeten sindsdien rechtsaf slaan richting Ferdinand Verbieststraat en de straat uitrijden om vervolgens hun weg verder te zetten via de N114/ De Beukelaerlaan. Deze maatregel werd na enkele maanden positief geëvalueerd. Metingen toonden aan dat er een aanzienlijke verlaging was van het aantal zware voertuigen dat door het Groot Hagelkruis reed.

Tijdens deze evaluatie kwam wel een ander aandachtspunt naar voor. De vrachtwagens die de Ferdinand Verbieststraat inreden, sloegen soms foutief rechtsaf richting Leo Baekelandstraat (een lokale woonstraat) in plaats van de Ferdinand Verbiestraat verder te volgen, wat resulteerde in overlast voor de bewoners. Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA): “Om dit te verhelpen besliste de stad in samenspraak met het districtsbestuur om op deze aansluiting signalisatie aan te brengen. Na zes maanden zal deze maatregel samen met de politie geëvalueerd worden.”