Koster gezocht

Na de zomervakantie gaat in de Sint-Lambertusparochie, van Ekeren-centrum, pastoor Paul Verhulst op rust. Tegelijkertijd stopt ook Frieda Coolen met haar tijdelijke taak als kosteres. Die had ze op zich genomen ter vervanging van Andrea Dierckx die haar opdracht wegens ziekte moest opgeven. Nu is de parochie op zoek naar iemand die de taak van koster op zich wil nemen. Het mogen ook verschillende personen zijn die mekaar in een beurtrol kunnen aflossen. Belangstellenden kunnen alle info verkrijgen op de pastorij in de Frans Lenaertsstraat 6 of via 03/542.67.68. (FSE)