Historische karakter Mariaburg blijft bewaard

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de Ekerse wijk Sint Mariaburg is goedgekeurd. Bedoeling is het historische waardevolle karakter van de wijk vrijwaren en te beschermen. Er zijn garanties uitgewerkt die zowel het openbaar, als private groen, beschermen en bouwmogelijkheden moeten worden afgestemd op het toekomstig uitzicht van de wijk. Zowel de Donkse beek als de Kaartse beek worden opgewaardeerd en het bestaande lokaal van de jeugdbeweging krijgt een zone voor verblijfsrecreatie. Om verlinting, langsheen de Kapelsesteenweg, tegen te gaan krijgen handelszaken er een duidelijke plaats. Wijzigingen in het straatbeeld, of nieuwe bebouwing, mogen niet afwijken van de omliggende panden. (FSE)