Geen sloopvergunning voor Van de Weyngaertlei

Na onderzoek van de 74 ingediende bezwaarschriften heeft de stedenbouwkundige dienst van de stad Antwerpen aan het college voorgesteld om de gevraagde sloopvergunning te weigeren die was aangevraagd voor de villa op de hoek van de Leo Vermandellei en de Van de Weyngaaertlei.


Een bouwpromotor wilde de villa slopen om plaats te maken voor twee gezinswoningen en tien appartementen. De bevoegde dienst motiveerde de weigering hoofdzakelijk om dat de aanvraag niet in orde was met de bouwvoorschriften van het voorlopig vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan Mariaburg. "Het RUP stelt dat het project in harmonie dient te zijn met het referentiebeeld in de omgeving, gevormd door zeven panden aan weerszijden van de projectgrond. In dit geval eengezinswoningen van twee bouwlagen onder hellend dak. Het grootste deel van het project voorziet een meergezinswoning van vier bouwlagen onder plat dak. Dit volume neemt bovendien op ontoelaatbare wijze licht weg van een aantal aanpalende panden", aldus het advies. Bijkomend blijkt dat ook het advies van de dienst mobiliteit ongunstig is. Zij verwijzen naar het ontbreken van een fietsenstalling en een onveilige toegang tot de geplande parkeergarage. Het is nog onduidelijk of de bouwpromotor een nieuwe, en gewijzigde, versie van de aanvraag zal indienen. (FSE)