Buurt vreest verkeersinfarct

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN EKEREN

Buurtbewoners bekijken de nieuwe plannen voor de woonwijk Hoekakker.
Alfons Schryvers Buurtbewoners bekijken de nieuwe plannen voor de woonwijk Hoekakker.
Buurtbewoners vrezen een verkeersinfarct na de bouw van wijk De Hoekakker in Ekeren-Donk. In dat project is er plaats voor maximaal 450 woningen. Onverantwoord veel, vindt het buurtcomité, dat in beroep is gegaan. Ook politiek zijn de meningen erg verdeeld.

"Uit studies en simulaties blijkt dat het grootste verkeersprobleem zich situeert aan het kruispunt Laar/Kapelsesteenweg", zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA). "Ook zonder de nieuwe wijk kunnen de auto's daar nu al moeilijk door, omdat de weg verzadigd is en door de verkeerslichten. Ik pleit daarom voor een extra baanvak tussen Laar en de oprit naar snelweg, met een afslag voor de lichten zodat het kruispunt de voertuigen veel sneller kan laten doorstromen. Bovendien is de ontwikkelaar verplicht om voor bijna 2 miljoen euro te investeren in mobiliteitsingrepen. Denk aan een fietstunnel aan de Prinshoeveweg onder het spoor, extra parkings en fietsenstallingen. N-VA pleit ook voor een nieuwe busverbinding die de P&R Keizershoek verbindt met P&R Havanna."


"De bebouwing van de Hoekakker is allesbehalve een goed idee", zegt Kurt Van Noten. "We moeten die beslissing nog steeds koste wat het kost proberen terugdraaien. Het Vlaams Belang heeft dit standpunt overigens consequent ingenomen vanaf het moment dat de eerste plannen verschenen. Als inwoner van Ekeren-Donk weet ik maar al te goed dat het nu in de spitsuren al lang aanschuiven is aan de kruispunten van de Veltwijcklaan en het Laar. Als maatregelen denk ik bijvoorbeeld aan een herinrichting van kruispunten of een andere afstemming van de verkeerslichten. Ook kunnen bepaalde fietsverbindingen nog beter. Ik denk aan de verbinding met de Eduard Waghemansbrug naar Merksem. Via het Velosysteem zouden bewoners ook aangemoedigd kunnen worden de fiets te nemen naar het treinstation van Ekeren." (FSE)