Buurt blijft strijden tegen bouw Hoekakker

STAD ZET LICHT OP GROEN, BEWONERS VRAGEN SCHORSING BESLUIT

Al van bij de voorstelling van de plannen kwam er meteen protest van de buurtbewoners die zich groepeerden in het Buurtcomité Hoekakker.
Alfons Schryvers Al van bij de voorstelling van de plannen kwam er meteen protest van de buurtbewoners die zich groepeerden in het Buurtcomité Hoekakker.
De Antwerpse gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor bebouwing van de wijk Hoekakker in Ekeren-Donk. Voor het Buurtcomité Hoekakker stopt de strijd nog niet. "We vragen een schorsing van het besluit. Het kan niet dat men de wil van meer dan 1.500 buurtbewoners negeert", klinkt het.

Het goedgekeurde ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een juridisch document dat vastlegt waar wel en niet gebouwd mag worden, waar er woningen, publieke functies of recreatie mogen komen en is van toepassing op de wijk Hoekakker. Dat is een gebied van 18 hectare tussen de Prinshoeveweg, Gravenlaan, Herautenlaan en Hoeklaan en eigendom van projectontwikkelaar Vooruitzicht, en de huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. Het plan is al een beknotte versie van wat oorspronkelijk gepland was. Nu staat het zwart op wit dat er maximaal 450 woningen en appartementen mogen komen. Dat zijn er 200 minder dan de vroegere 650 wooneenheden. Het binnengebied van 13 ha wordt definitief bestemd als park waardoor er bebouwing in de toekomst wordt uitgesloten. Enkel aan de randen van het park mag worden gebouwd. Bovendien legde de stad de ontwikkelaars een bedrag van 5,6 miljoen euro op aan stedenbouwkundige lasten.

Stad in dorp

Dat zal gebruikt worden voor de aanleg van het park, fiets- en wandelpaden, en een fietstunnel als verbinding met de fietsostrade en het station van Ekeren. De projectontwikkelaars moeten ook grond afstaan, waarop onder meer een nieuwe school en een crèche zullen worden gebouwd.


Het Buurtcomité is niet gelukkig met de beslissing. "Vooral de omvang van het project stuitte op heel wat kritiek en daarom zijn we teleurgesteld dat de stad niet heeft geluisterd naar de wensen van 1.500 bewoners die een bezwaarschrift, of petitie, hebben ondertekend. We gaan nu stap per stap verhinderen dat hier een stad in een dorp wordt gebouwd en blijven strijdvaardig" zegt André Didden van het Buurtcomité. "We hebben twee advocaten in de arm genomen om de beslissing te onderzoeken en stappen, binnen de wettelijke termijn van 45 dagen, naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de beslissing te laten vernietigen. Deze procedure is opschortend zodat er nog niet kan gestart worden met de uitvoering van het project. Wat er nadien nog volgt, bekijken we later. Ondertussen staan we open voor een dialoog en elk nieuw voorstel van de ontwikkelaars." Volgens de huidige timing zou in het najaar gestart worden met de aanleg van het park, en bijhorende buffervijver, maar de beroepsprocedure steekt daar nu een stokje voor.