"Doorgaand verkeer uit centrum weren"

OPEN VLD WIL DORPSTRAAT OMVORMEN TOT WINKEL-WANDELSTRAAT

Zo moet de Ekerse Dorpstraat er in de toekomst gaan uitzien.
Fons Schryvers Zo moet de Ekerse Dorpstraat er in de toekomst gaan uitzien.
De Ekerse liberalen willen van de Dorpstraat, in het Ekerse centrum, een verkeersvrije winkelstraat maken. Volgens de partij kan het doorgaand verkeer perfect via de Boerendijk-Bilderdijk-Schoonbroek rond het centrum rijden, waardoor de Dorpstraat een winkel-wandelstraat wordt. De Kloosterstraat en Driehoekstraat worden dan toegangswegen met parkeergelegenheid.

Met de heraanleg van het Kristus Koningplein zit het Ekerse dorpscentrum al in een nieuw kleedje en binnenkort wordt ook de belangrijke verkeersas Dorpstraat-Kloosterstraat aangepakt. Van deze gelegenheid wil de Ekerse Open Vld profiteren om de Dorpstraat verkeersvrij te maken. "Om de Dorpstraat om te vormen tot verkeersvrije winkelstraat is slechts een kleine wijziging van de al afgeleverde, bouwvergunning nodig. Doen we het nu niet, dan is de kans opnieuw voor tientallen jaren verkeken", zegt districtsschepen voor ruimtelijke ordening Pol Bruyninckx. "Het Ekerse centrum verwerkt heel wat doorgaand verkeer dat via de Kloosterstraat, Driehoekstraat en Dorpsstraat richting het centrum van Antwerpen rijdt. We moeten het centrum van Ekeren teruggeven aan Ekerenaren. Ons dorpscentrum moet terug herkenbaar worden en tegelijkertijd moeten we er voor zorgen dat het verkeer vlot loopt. Het doorgaand verkeer moet rond het centrum worden geleid in plaats van erdoor, zoals vandaag het geval is".

Staatssecretaris Philippe De Backer met districtsschepen Pol Bruyninckx, die van de Dorpstraat een verkeersvrije winkelstraat wil maken.
Alfons Schryvers Staatssecretaris Philippe De Backer met districtsschepen Pol Bruyninckx, die van de Dorpstraat een verkeersvrije winkelstraat wil maken.

Soort ringweg

"Ekeren bezit een natuurlijke ringweg en waarom zouden we die niet gebruiken", zegt Pol Bruyninckx. "Het doorgaand verkeer kan via Boerendijk-Bilderdijk-Schoonbroek. Vanop het Hagelkruis kan het verkeer dan via de Ferdinand Verbieststraat zijn weg vinden naar de Ekerse steenweg. Het dorpscentrum blijft bereikbaar door de Kloosterstraat en de Driehoekstraat. Die straten worden eenrichtingsverkeer en daardoor respectievelijk de ingang en de uitgang van het centrum. Zo kunnen er ook extra parkeerplaatsen komen voor lokale shoppers." Naast een economische buitenkans zou dit circulatieplan vooral op het vlak van veiligheid een meerwaarde zijn volgens Bruyninckx. "Enerzijds maak je de schoolomgeving van basisschool de 3hoek in de Driehoekstraat en de Campus Moretus in de Kloosterstraat rustiger en veiliger. Anderzijds elimineer je alle drempels, letterlijk en figuurlijk, tussen het rusthuis en de rest van het centrum. Ook voor senioren die slecht te been zijn wordt het centrum dan één grote toegankelijke binnentuin. Het voorstel zal eind december voorgelegd worden aan het Ekerse districtscollege en ik hoop op medewerking van het college en de stad Antwerpen."


Staatssecretaris en Antwerps Open Vld-lijsttrekker, Philippe De Backer, staat volledig achter het plan van zijn partijgenoot.


"We hebben in Antwerpen nood aan een visie op hoe we de districtskernen weer leefbaar en levendig maken. Als Antwerpen wil blijven groeien, moet het een stad zijn met bruisende stadsdelen. De menselijke maat staat daarbij altijd centraal. Het plan van Open Vld Ekeren met zijn specifieke aandacht voor de noden van de buurt, beantwoordt daar perfect aan. Ik zie dezelfde mogelijkheden is onder meer Merksem met een aanpak van de Bredabaan". Yves Coppens, zaakvoerder van Copco Travel, in de Ekerse Dorpstraat, ziet de plannen wel zitten.

Geen sluipverkeer meer

"Ik ben zeker niet tegen. Bovendien is het voorstel perfect uitvoerbaar. Vandaag maakt het doorgaand verkeer het dorpscentrum de facto onbereikbaar. Het voorstel biedt kansen om een eenheid te creëren tussen het Kristus Koningplein en de Dorpstraat. Er zal ook een einde komen aan de autoweg die voor onze deur ligt en steeds meer uitgroeit tot een sluipweg voor vrachtwagens die de ring willen mijden."