Zeven politieagenten leggen de eed af

Onder het toeziend oog van burgemeester Koen Loete mocht de politiezone Meetjesland-Centrum 7 collega's verwelkomen.


Bij de burgemeester, die voorzitter is van het politiecollege, legden ze formeel hun eed af, waarna ze het proces-verbaal van hun eedaflegging mochten ondertekenden en meteen officieel met de volle bevoegdheid werden aangesteld in hun functie.


Vier inspecteurs, één nieuw administratief lid voor het verkeersteam en twee collega's maakten een promotie. (DJG)