Zeven mensen onder zelfde dak besmet met coronavirus: “Totaalverbod om hun huis te verlaten”

Het coronavirus slaat hard toe in Eeklo.
Photo News Het coronavirus slaat hard toe in Eeklo.
Zeven personen die in Eeklo samen onder hetzelfde dak wonen, zijn besmet geraakt met het coronavirus.

De cijfers gaan in Eeklo pijlsnel de lucht in, en dat is mede te wijten aan een besmetting op éénzelfde adres. Woensdag werd de burgemeester op de hoogte gebracht van de uitbraak. “Het gaat over zeven personen, samen woonachtig in Eeklo”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Er zijn duidelijke afspraken gemaakt dat deze personen in strikte quarantaine blijven. Ze mogen hun huis niet verlaten. Iedereen die met de mensen in contact geweest is, wordt zo snel mogelijk gecontacteerd.”

Zeven besmettingen in één keer is heftig voor Eeklo. Of de mensen terugkeerden uit het buitenland, is onduidelijk. “We hebben meteen nauw overleg gepleegd met de gouverneur van Oost-Vlaanderen, de dienst Contactopvolging van het Agentschap Zorg & Gezondheid, en met Zorgraad Oost- en West-Meetjesland om deze situatie nauwgezet op te volgen. Gelukkig kon de besmetting snel geïdentificeerd en geïsoleerd worden.”

Het stadsbestuur van Eeklo roept nogmaals op om de nationale veiligheidsmaatregelen, ook inzake reisadvies, nauwkeurig te respecteren om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.