Werkloosheid in Eeklo blijft zakken: “Maar er blijft werk aan de winkel”

Steeds minder mensen in Eeklo zijn werkloos.
Photo News Steeds minder mensen in Eeklo zijn werkloos.
Met een werkloosheidscijfer van 7,3 procent legt Eeklo de beste cijfers van de voorbije vijf jaar voor. Toch is er nog veel werk aan de winkel.

De werkloosheidscijfers in Eeklo dalen nu al vijf jaar, maar toch blijft 7,3 procent werklozen het hoogste cijfer in het Meetjesland. Volgens Hilde Lampaert (N-VA) moet de stad dringend een tandje bijsteken. “We kunnen wel trots zijn dat het cijfer daalt, maar het is nog altijd dubbel zo hoog dan de gemeente naast ons”, zegt Hilde Lampaert. “Na Gent, Ronse en Sint-Niklaas hebben we het hoogste cijfer van Oost-Vlaanderen, en dat is niet benijdenswaardig. Eén op drie van de werklozen is in Eeklo zelfs al langer dan twee jaar werkzoekend. Werk aan de winkel!”

Meer arbeidsplaatsen creëren

Schepen Christophe De Waele (Open Vld) beseft dat er nog een lange weg af te leggen is. Eeklo komt van een werkloosheidscijfer van tien procent. “Het werkloosheidscijfer daalt jaar na jaar”, zegt schepen De Waele. “In december hadden we zelfs het laagste cijfer in acht jaar. We willen als stad in eerste plaats meer arbeidsplaatsen creëren. Inzetten op bijkomende industrieterreinen is dus echt nodig. Dit jaar starten we een nieuw dossier op om het in Balgerhoeke opnieuw te proberen. We maken ook werk van een intensieve arbeidsbegeleiding van leefloners, en hebben een speciaal project om niet-geschoolde jongeren aan het werk te krijgen. We willen ook de Eeklonaars die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt aan een job helpen”, zegt schepen De Waele nog.