Stad maakt alle politieke inkomsten openbaar

Eeklo gaat de politieke inkomsten van alle mandatarissen openbaar maken. De lijst wordt momenteel opgemaakt.


Luc Vandevelde (SMS) springt op de heisa, die ontstaan is door het dossier van Bracke en co. Hij wil een lijst van alle inkomsten die de leden van het schepencollege en de voorzitter van de gemeenteraad in Eeklo hebben. Niet alleen de officiële wedde die ze krijgen, maar ook van alle postjes in intercommunales of vennootschappen die ze daarnaast bekleden.


"We hebben geen geheimen en willen die lijst binnenkort gerust openbaar maken", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "De opmaak van de lijst is al opgestart en we gaan die zo snel mogelijk publiceren. Op de website cumuleo.be kan je vandaag trouwens al bijna alle informatie vinden, dus geheimen hebben wij niet. We gaan niet gewoon de bedragen bekendmaken, maar gaan ook nuances leggen. Want sommige mandaten vragen veel werk en tijd. Dan is het ook logisch dat daar een hogere verdienste tegenover staat." (JSA)