Partijen beraden zich over afschaffen verkiezingsborden

Alle politieke partijen in Eeklo beraden zich over een eventueel verbod op verkiezingsborden, tegen de gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar.

Hilde Lampaert (N-VA) lanceerde het voorstel op de gemeenteraad. Zij vindt de verkiezingsborden een 'vervuiling van het straatbeeld' en stelt voor enkel raamaffiches te gebruiken. "Op zich ben ik niet tegen het voorstel", reageert burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Het is nodig dat elke partij nu binnenskamers overlegt met de achterban. Heel binnenkort wil ik dan met alle fractieleiders van de verschillende politieke partijen rond de tafel gaan zitten om nog meer afspraken te maken voor een propere en correcte verkiezingscampagne." (JSA)