Ombouw N49 naar E34 duurt tot 2022

NA TWEE ZWARE ONGEVALLEN: NOOD AAN VOLWAARDIGE SNELWEG

Het gevaarlijk kruispunt van de N49 in Kaprijke moet het langst wachten. Pas tegen 2022 komt daar een nieuw afrittencomplex in de plaats.
Michel Moens Het gevaarlijk kruispunt van de N49 in Kaprijke moet het langst wachten. Pas tegen 2022 komt daar een nieuw afrittencomplex in de plaats.
Met twee ongevallen in evenveel dagen tijd is het duidelijk dat de ombouw van de Expressweg N49 naar de snelweg E34 in onze regio zo vlug mogelijk moet uitgevoerd worden. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) heeft een voorlopige planning opgesteld, waaruit blijkt dat het hele traject in het Meetjesland tegen 2022 klaar moet zijn. Assenede en Maldegem komen eerst aan de beurt. Kaprijke moet het langst wachten.

De komende vijf jaar zal zwaar gewerkt worden op de N49 in het Meetjesland. Ter hoogte van de verbrandingsoven in Eeklo werd vorig jaar al een tunnel onder de Expressweg gestoken. Vlaams parlementslid en schepen Valerie Taeldeman (CD&V) uit Maldegem vroeg de plannen bij minister Weyts op. Wij zetten op een rijtje wat er de komende jaren zal gebeuren.

In Eeklo zijn alle kruispunten op de N49 al weggewerkt. Vorig jaar werd onder het kruispunt aan de verbrandingsoven een nieuwe tunnel gestoken.
Michel Moens In Eeklo zijn alle kruispunten op de N49 al weggewerkt. Vorig jaar werd onder het kruispunt aan de verbrandingsoven een nieuwe tunnel gestoken.

2018

Dit jaar start in Assenede de bouw van een nieuwe brug ter hoogte van de Stroomstraat. Er zal dit jaar ook al werk gemaakt worden van een verbreding van de parallelweg tussen de Stroomstraat en de Vaartstraat (N456). Die weg zal bij het afsluiten van de Stroomstraat intensiever gebruikt worden.

2019

Ook in 2019 wordt volop in Assenede gewerkt. Op de planning staat de bouw van een nieuwe brug ter hoogte van de Stoepestraat, de verbreding van zuidelijke parallelweg tussen Stoepestraat en Holstraat en de aanleg van nieuwe ontsluitingsweg tussen Stoepestraat en R4-west in Zelzate.


Ook in Maldegem wordt dan volop gewerkt: aan de aanleg van een nieuwe keerlus in het complex van de N44, aan de bouw van een fietsbrug ter hoogte van Celieplas en aan de aanleg van de noordelijke landbouwverbindingswegen tussen de N410 en Celieplas.

2020

In 2020 gaat het werk in Maldegem volop verder. Dan zal er een tunnel gebouwd worden onder de N49 tussen de Hoornstraat en Waterpolder. Er komt ook een nieuwe oostelijke parallelweg tussen de Hoornstraat en Passiedreef, met daarbij ook nieuwe bruggen over zowel het Schipdonk- als het Leopoldkanaal.


In Assenede staat dat jaar de bouw van een nieuwe brug ter hoogte van Oosthoek en de bouw van een nieuwe brug ter hoogte van Nieuwburgstraat en de Holstraat op het programma. Ook de verbreding van noordelijke parallelweg tussen Oosthoek en Nieuwburgstraat is voorzien in 2020.

2021

Het jaar 2021 wordt een jaar waar vooral in Maldegem gewerkt wordt. De bocht van de N49 tussen de Passiedreef en Vakebuurtstraat wordt veiliger gemaakt, er komt een nieuwe noordoostelijke parallelweg tussen de Passiedreef en N410, er komt een tunnel onder de N49 om de parallelwegen te kunnen aansluiten op de N498 en er komt een fietstunnel onder de N49 in de buurt van de Butswervestraat en de Vakebuurtstraat.

2022

Kaprijke moet wachten tot 2022. Daar komt een nieuwe verkeerswisselaar ter hoogte van de Vaartstraat (N456), en staat ook de mogelijke aanleg van een omleidingsweg rond Lembeke ingeschreven.


In 2022 wordt in Maldegem ook nog het drukke kruispunt van de Aardenburgkalseide en Noordstraat aangepakt. Daar komt een klein afrittencomplex. Het kruispunt van de Koning Albertlaan met de N49 gaat op termijn dicht, maar die timing is nog niet bekend.


Politica Valerie Taeldeman is blij met het antwoord van de minister. "De planning die nu gemaakt is, is een indicatie en niet bindend", zegt Valerie Taeldeman. "Maar we zijn blij dat er nu effectief schot in de dossiers komt. Alles samen gaat het in het Meetjesland toch al gauw om een investering van meer dan veertig miljoen euro. De minister bevestigt ondertussen dat de N49 nooit volledig zal afgesloten worden tijdens de werken. Voor elke rijrichting blijft er altijd minstens één rijstrook beschikbaar."