Eeklo gaat voor meer cameratoezicht: “Veiligheid van burger verhogen, pakkans van daders vergroten”

Burgemeester Luc Vandevelde in het centrum.
Joeri Seymortier Burgemeester Luc Vandevelde in het centrum.
Eeklo zet het licht op groen voor meer cameratoezicht in de stad. Naast de ANPR-camera’s komen er ook vaste camera’s op vijf locaties.

Camera’s worden het nieuwe normaal in het straatbeeld van Eeklo. “Met cameratoezicht willen we de veiligheid van de burger verhogen, en de pakkans van daders vergroten”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Camerabeelden leveren vaak broodnodig bewijsmateriaal. De beelden kunnen gebruikt worden in het kader van strafrechtelijke bewijsvoering. We merken verdachte situaties beter op, en ploegen op het terrein kunnen sneller aangestuurd worden. Cameratoezicht werkt ook preventief. Het helpt criminaliteit en overlast te voorkomen.”

Privacy gegarandeerd

Tijdens grote evenementen maakt Eeklo al langer gebruik van camera’s. Nu komen er vaste camera’s bij om de overlastproblematiek aan te pakken rond de Markt, de Melkerij, het Krügercomplex, Sportpark Eeklo en de Blokhutten. Om onder andere de inbrakenproblematiek aan te pakken is er al een ANPR-schild opgebouwd rond de politiezone. Die camera’s bevinden zich in Eeklo in de Oostveldstraat, Ringlaan, Vrouwestraat, Zeelaan en Leopoldlaan. “Slechts een beperkt aantal politieambtenaren zullen gebruik kunnen maken en toegang kunnen krijgen tot de beelden van de camera’s. Die mensen zullen vooraf een opleiding krijgen. Ze hebben een discretieplicht en beroepsgeheim omtrent de persoonsgegevens die de beelden opleveren”, zegt de burgemeester nog.