Woonhuis Pegode kan uitbreiden

Het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Buizegem werd definitief goedgekeurd door het Edegemse gemeentebestuur. Dit plan zet enkele knelpunten recht en biedt ook uitbeidingsmogelijkheden voor Pegode, een woonhuis voor volwassen personen met een lichamelijke handicap aan Grote Dries.


"We komen in het definitieve RUP tegemoet aan een aantal bekommernissen uit de buurt. In de Romeinse Put waar het voormalige gebouw van het Taalatelier staat, kunnen nu enkel eengezinswoningen komen. De optie van de meergezinswoningen vervalt", geeft Peter Verstraeten (Open Vld), schepen van Ruimtelijke Ordening mee. "Verder wordt enkel het project van Pegode gerealiseerd. De bestaande vijftien studio's worden niet alleen volledig vernieuwd, het RUP creëert de mogelijkheid voor vijf bijkomende studio's. Om de zone ten opzichte van de omliggende straten niet te overbelasten werden de bouwmogelijkheden sterk terug gebacht."


Ook voor het voormalige tankstation aan de Boniverlei, nu ingenomen door de Carrefour Express, met naastliggende groene ruimte werd een oplossing gezocht. "De bestaande winkel kan behouden blijven, met een mogelijke nabestemming 'wonen'. We vonden een manier om de bijkomende bebouwingsmogelijkheden te combineren met een fietsdoorsteek tussen Leeuwerikenlei/Lentelei en Boniverlei." (FSL)