Schepen Sofie De Leeuw (N-VA) stapt om persoonlijke redenen uit schepencollege

Sofie De Leeuw (N-VA) werd in oktober 2018 voor het eerst verkozen in Edegem en werd in januari 2019 voor het eerst schepen.
rv Sofie De Leeuw (N-VA) werd in oktober 2018 voor het eerst verkozen in Edegem en werd in januari 2019 voor het eerst schepen.
Edegems schepen Sofie De Leeuw (N-VA) stopt met haar schepenmandaat wegens persoonlijke redenen. Dat liet het bestuur van N-VA Edegem maandagavond weten. Haar bevoegdheden ruimtelijke ordening, natuur en milieu, energie en klimaat, patrimonium en erfgoed worden overgenomen door de andere schepenen. Het Edegemse bestuur gaat deze legislatuur dus verder met met vijf en niet met zes schepenen.

“Schepen Sofie De Leeuw heeft ons meegedeeld dat ze om persoonlijke redenen haar politiek mandaat van schepen niet langer kan opnemen”, zo start het persbericht dat N-VA Edegem maandagavond de wereld in liet. “De Leeuw heeft haar ontslag als schepen ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad en dankt de partij voor de steun en het vertrouwen. Sofie wil expliciet de administratie van het lokaal bestuur Edegem danken voor de steeds correcte wijze waarop ze hebben samengewerkt”, benadrukt partijvoorzitter Hugo Van Bueren.

Besparing

“In onderlinge afspraak met het college van burgemeester en schepenen en de N-VA-fractie zal het college aan de gemeenteraad voorstellen om Sofie De Leeuw niet te vervangen als schepen. Dat betekent dat Edegem het de ganse legislatuur met twee schepenen minder zal doen dan tijdens de vorige legislatuur, namelijk vijf in plaats van zeven. Daarmee willen burgemeester en schepenen zelf een extra inspanning leveren in het kader van de noodzakelijke besparingen. 

Sofie De Leeuw woont nog niet lang in Edegem en is moeder van een nieuw samengesteld gezin met vijf kinderen. Ze werkte voordien als raadgever onroerend erfgoed bij voormalig minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Momenteel is ze adjunct-kabinetschef van dezelfde afdeling voor Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister voor financiën en begroting, wonen en onroerend erfgoed. Sofie De Leeuw blijft wel actief als gemeenteraadslid.

Tweede vertrek op korte tijd

Een jaar geleden stapte ook al een N-VA-schepen uit het bestuur. Ook bij de jonge Ine Bosschaerts lagen persoonlijke redenen aan de basis van het vertrek. Ouderdomsdeken Albert Follens, ondertussen 73 jaar, verving haar toen en nam de bevoegdheden financiën, gezin en kind, publieke dienstverlening en intercommunales op zich.