Koppel schuldig aan smaad tegen politie

Een 60-jarige autobestuurder en zijn 54-jarige echtgenote hebben een opschorting gekregen voor smaad aan de politie. Opmerkelijk: de man die de politie uitmaakte, legde een negatieve ademtest af.

Het koppel had op 3 juli 2016 in de auto rechtsomkeer gemaakt toen zij op de Hovestraat een alcoholcontrole opmerkten. Het echtpaar kwam van een restaurant en de bestuurder had twee glaasjes wijn gedronken. Een patrouille ging het koppel achterna en bracht hen terug naar de controlepost. De man praatte op de agenten in: "Kunde het niet zo laten? Kunnen we niets regelen?" Uiteindelijk stemde hij toch in met een ademtest.


Zijn echtgenote las ondertussen de agenten de levieten en weigerde de autopapieren af te geven. Toen een agent naar de papieren greep, maakte ze een foto van de man. Die pakte daarop haar gsm af en wiste eigenhandig de laatste foto, waar de agent trouwens niet herkenbaar opstond. De vrouw sneerde: "Zijn jullie zo opgedraaid omdat ge niet naar de voetbal kunt kijken?"


Uiteindelijke legde de man wel een negatieve ademtest af en mocht hij weer verder rijden. Het koppel kreeg wel een proces-verbaal voor smaad. De procureur vorderde een boete van 300 euro. De rechtbank hield het op een opschorting: schuldig, maar geen straf. (BJS)