Groen: "Wij offeren geen open ruimte meer op voor beton"

Lijsttrekker Van Laer en schepen Van der Spiegel aan Mussenburg, één van de groene ruimtes die Groen wil beschermen.
rv Lijsttrekker Van Laer en schepen Van der Spiegel aan Mussenburg, één van de groene ruimtes die Groen wil beschermen.
Groen wil een punt zetten achter het verkavelen in Edegem. De meerderheidspartij werkte de afgelopen jaren mee aan het project voor een verkaveling aan de Hoefsesteenweg maar trekt zich nu terug. "Wij stemmen tegen op de volgende gemeenteraad. Wij offeren geen open ruimte meer op voor beton."

"Naast Hof ter Linden en Fort 5 zijn er nog heel wat andere natuurschatten en open ruimtes in Edegem die wij willen beschermen", zeggen lijsttrekker Jeroen Van Laer en schepen Goedele Van der Spiegel voor Groen. "De weilanden rondom 't Meihof, de voormalige terreinen van FC Belgica, aan de Doornstraat, de vallei van de Edegemse Beek en de open ruimte aan de Heihoefseweg."

Tegenstemmen

Groen werkte de afgelopen jaren kritisch mee aan het verkavelingsproject aan de Heihoefseweg dat ooit door CD&V in het leven werd geroepen. Het openbaar onderzoek van het ruimtelijk uitvoeringsplan is net achter de rug en het RUP wordt op de komende gemeenteraad wellicht goedgekeurd. "Wij zullen tegenstemmen", klinkt het bij Groen. "Niet enkel voor het verlies van kostbare open ruimte, maar ook omwille van de moeilijke waterhuishouding in het gebied en de mobiliteitsimpact. Jammer genoeg staan we er nog alleen voor. De verkavelingspolitiek van Edegem is voor Groen één van de belangrijkste uitdagingen de komende periode en wellicht ook een erg belangrijk punt in de nakende coalitie-onderhandelingen."


(BSB)