Fietsersbond schrijft vernietigend rapport

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN EDEGEM

Auto's rijden rakelings deze fietsster in de Strijdersstraat voorbij , terwijl er verderop een bestelwagen op het voetpad staat geparkeerd.
De Freine Auto's rijden rakelings deze fietsster in de Strijdersstraat voorbij , terwijl er verderop een bestelwagen op het voetpad staat geparkeerd.
Het gemeentebestuur van Edegem kreeg in het voorjaar een vernietigend rapport van de fietsersbond. Wat moet het volgende bestuur doen aan fietsveiligheid en -comfort?

"Er is de afgelopen zes jaar weinig of niets gebeurd om het fietsen aangenamer en veiliger te maken", hekelt CD&V-lijsttrekker Bart Breugelmans. "Onder impuls van onze jongeren heeft onze partij de fietsdeal opgestart. Volgens die deal moet elke toekomstige investering van Edegem in wegeninfrastructuur door een fietsbril bekeken worden en bij uitbreiding naar alle zwakke weggebruikers."

Putten en bulten

"Maatregelen zoals het deelfietsensysteem doortrekken naar Edegem en de snelheidslimiet op de Prins Boudewijnlaan verlagen naar 50km/u, maken het fietsen veiliger", vult PVDA+d!Em aan. "Bij de recente heraanleg van de Drie Eikenstraat heeft het bestuur opnieuw weinig of geen rekening gehouden met de zwakke weggebruiker." Vlaams Belang eist een langetermijnvisie voor fietsers: "Duidelijkere verkeerssignalisatie op gevaarlijke kruispunten en voldoende brede fietspaden zonder putten en bulten zijn simpele ingrepen die worden nagelaten door het bestuur."


"De evaluatie van de fietsersbond was een momentopname", verdedigt burgemeester Koen Metsu (N-VA) zich. "Veel projecten zaten toen in een eindfase en zijn inmiddels wel afgerond. Bij het begin van onze legislatuur hadden we heel wat achterstand in te halen aangezien de fietsers niet bepaald vertroeteld werden onder het vorige bestuur. Voor N-VA blijven fietsers een belangrijke doelgroep in de komende legislatuur en we zullen blijven samenwerken met de fietsersbond, de provinciale cel fietsbeleid en andere partners."


"Vorige legislatuur is er exact 1km fietspad aangelegd", vult Groen aan. "Wij hebben in totaal 3,5km trage wegen gerealiseerd. Groen wil blijven gaan voor een mobiliteitsplan op kindermaat met meer trage wegen en overdekte fietsenstallingen"


Open Vld benadrukt dat uit een peiling van de Vlaamse overheid blijkt dat de Edegemnaar meer dan in de rest van Vlaanderen tevreden is met het aantal fietspaden en de kwaliteit ervan. "Maar uiteraard kan het beter en Open Vld wil daar in blijven investeren." (BSB)