Bestuur wil meer fietscomfort in Hovestraat en Oude Godstraat

Als het aan het huidige bestuur van Edegem ligt, wordt de Hovestraat de komende jaren vernieuwd met veilige fietspaden. Ook de Oude Godstraat zou aangepakt moeten worden met een gescheiden riolering en nieuwe fiets- en voetpaden. Hoewel de fietsersbond van de Antwerpse zuidrad een vernietigend rapport uitbracht, deed het huidige bestuur wel degelijk al inspanningen om de veiligheid en het comfort voor fietsers te verbeteren. Het gescheiden fietspad in de Drie Eikenstraat is nieuw, de trage weg aan Hof ter Linden en de verbindingsweg tussen de Kapelaan Smitslaan en de Boerenlegerstraat. (BSB)